OPTOKUPLÖRLÜ KLEMENS UNİTESİ  GT5016OK

 • Bu kartda giriş devreleri ile çıkış konnektörleri optokuplörlerle birbirinden elektriksel olarak yalıtılmışlardır.Böylece dış etkenlerin sistemi etkilememesi sağlanmıştır.

 • Girişlerin hat direnci 1000 OHM olabilir.


                                      © GETA Elektronik 1993-2022 Her hakkı saklıdır.