PLANİZOT120

  PLAN ÜZERİNDE ALARM İZLEME VE OTOMASYON YAZILIMI 
 
PLANIZOT120 Planla alarm izleme ve otomasyon yazılımı, binalar,fabrikalar için özel olarak düzenlenmiş ve yazılmıştır..
İzleme merkezindeki bilgisayarla 5 ayrı kategoride veya 5 ayrı plan üzerinde binadaki olaylar,arıza ve alarmlar izlenerek sonucuna göre otomatik yada manuel kontroller yapılır.
Bu yazılımın en önemli özelliği her bina planına uygulanabilmesidir.6 ayrı kategoride Bina planları ve firma logosu  program üzerine eklenebilir.
   96 Adet dedektör resimleri seçilerek ; 24 lü gruplar halinde bu planlara yerleştirilebilir. 6. kategoride kamera görüntüleri bilgisayardan seyredilebilir.
Buradaki Olay,arıza ve alarm sayısı 96 adet dijital, 24 adet de analog büyüklük şeklindedir.İnteraktif kontrol sayısı ise 24+10+10 dir.
    Bu kontroller bilgisayar üzerindeki butonlar vasıtasıyla uzaktaki 44 adet röle ile yapılır.
Dijital girişler: Kontak şeklinde verilebilecek bütün alarm,arıza ve olaylardır.
    Analog girişler: Seviye ölçümleri,Voltmetreler,ampermetreler,basınç ve sıcaklıklar değişiklikleri olabilir.
    Bunlar 4-20mA ve 0-5V şeklinde büyüklükler olabilir.
Etiketleri değiştirilebilen 6 Ayrı kategorideki plan üzerindeki gösterge ve butonların yerleri mouse'la sürükle-bırak (Drag-drop) teknolojisi ile kullanıcı tarafından uygun yerlere    
    yerleştirilebilir.İsimleri,şekilleri ve büyüklükleri değiştirilebilir.
Bütün alarm ve arıza olayları tarihlerle birlikte kayıt olmakta ; istenildiğinde yazıcıyla çıktısı alınabilmektedir.
Sistem master-uydu prensibiyle çalışmaktadır.Master sorgular;uydular cevap verir.Tüm sistemin sorgulaması 4sn de tamamlanmaktadır.Interaktif kontroller ise anında ol açıkmaktadır.
    Elektronik haberleşme sistemi RS232,RS485 ve RS422 formatları şeklindedir.Haberleşme hızı 9600 Baud dur.
    KULLANMA REHBERİ:

              

      KATEGORİ ETİKETLERİ:
 
         Ekranın altında bulunan kategori buton etiketleri normalde açık mavi renktedir.
             Seçilmiş durumu :Hangi kategori butonu seçilerek o kategoriye ait pencere açıldığında ;kategori butonunu rengi yeşildir.
        Alarm durumu :Hangi kategoriden alarm gelirse o buton etiketi kırmızı olarak yanıp söner ve aynı zamanda da o etikete  ait  alarm sesi duyulur.
 
        PLANIZOT120 versiyonunda:
        (Burada plan isimleri planlara göre değişebilir.)
        1.Kategori :LOGO dur. Bu pencereye firma logosu eklenebilir.
        2.Kategori :PLAN1 dır. Bu pencereye 8 adet tank yerleştirilebilir.
        3.Kategori :PLAN2 dır.Bu pencereye 25 den 48 e kadar olan detektörler ve 12 adet kontrol butonu yerleştirilebilir, 
        4.Kategori :PLAN3 dır.Bu pencereye 49 dan 72 ye kadar olan detektörler ve 8 adet termometre,ampermetre,voltmetre gibi analog cihazlar yerleştirilebilir.
        5.Kategori :PLAN4  dir.Bu pencereye  73 den 96 ya kadar olan detektörler ve 8 adet kontrol butonu yerleştirilebilir.
         6.Kategori :PLAN5  dır.Bu pencereye 1 den 24 e kadar olan detektörler yerleştirilebilir.
         7.Kategori :PLAN6  dır.  Kamera kayıt yazılımından gelen görüntüler bu pencerede görülebilir.
 
 
          Kategori etiketlerinin isimleri istenildiğinde  değiştirilebilir.Bunun için "setting" menüsünde "Category Label" segmesi seçilerek alttaki formdan değiştirilebilir.

 

 

       
        LOGO KATEGORİSİ 
 

               Bu bölüme firmanın logosu "bmp" resim formatında eklenebilir.Bunun için "Setting" menüsünden "General" bölümünden "Open"  butonuyla dosyası seçilir."Save" butonuyla da kaydedilir.Diğer planlar da aynı şekilde kategori alanlarına kaydedilir.

 

      DEDEKTÖR OLUŞTURULMASI :
              Yazılımın ana yapısında 4 Kategori planının herbirine 24 er detektör ilave edilebilir.
    
    

 

Detektör seçildiğinde detektör numarasına göre "image" penceresi açılır.

Burada detektörün imajı için tıklanarak imaj kütüphanesinden seçilir.yükseklik ve genişlik değerleri de planımıza göre tercih edilip yazılır.
Sonra adı da yazılarak oluştur ve kayıt işlemleriyle planımıza eklenmiş olur.
Genel ayarlardaki "Image can't move" iptali kaldırılarak ;sonra "mouse"un sol tuşu ile sürüklenerek plandaki gerçek yerine bırakılır.

 

 
 
 
     

              Bu şekilde devam edilerek,PLAN2,PLAN3,PLAN4,PLAN5 e 24 er Dedektör ilave edilebilir.Yazılımda toplan dedektör sayısı 96 dır.

 
      PLAN1:
           Plana, bu pencereye ana menüden "Gauges" sekmesi tıklanarak ve seviye seçimiyle eklenir.

     Her bir seviye seçimi için ayarlar aşağıdaki formda olduğu gibi yapılır.Bu formda tankın adı,maksimum kapasite değeri,maksimum alarm değeri,

minumum alarm değeri ve artış aralığı mutlaka doldurulmalıdır.Kaydet butonu ile bu değerler kaydedilmeli ve oluştur butonu ile Tank penceresinde oluşturulur. Genel ayarlardaki "Image can't move" iptali kaldırılarak ;kursör seviye imajının  üzerinde iken "mouse"un sol tuşuna basılı tutularak pencere üzerindeki istenilen yeresürüklenilerek bırakılır. 

  

 

 

                       Bu bölümde binadaki tankların doluluk durumları izlenir.Tanklarda da maksimum değeri tank şekli "mouse" ın sağ butonu tıklatılarak max. değeri,max alarm ve minimum alarm değerleri ve artış aralığı  kutucuğuna yazılmalı ve kaydet butonu ile de bu değerler kaydedilmelidir..
                      Tankda "Max.Alarm" değerini aştığında ve "Min.Alarm" değerinin altına düştüğünde ;sesli alarm verir ve TANKLAR kategori etiketi , kırmızı renkli olarak yanıp sönmeye başlar.
Max. değeri aştığında tankların rengi kırmızıya ,Min değerin altına düştüğünde ise tankların rengi sarıya dönüşür.Ses "Alarm sustur" butonuyla susturulur.
Diğer tanklarda da duruma göre "Max. alarm" ve "Min. alarm" alarm değerleri istenilen değerlere ayarlanabilir.
Alarmın hangi tanktan geldiği altındaki etiketin kırmızıya dönüşmesinden de anlaşılabilir.
Ses susturulsa bile alarm durumu devam ediyorsa kategori butonu kırmızı yanıp sönmeye devam edecektir.

 

                          SEVİYE 3 ALARM DURUMU:
 

 


     

 
PLAN2:
 
 
 

Bu pencereye 25 den 48 kadar olan ve aşağıdaki açıklamaya göre sensör ilavesi yapılır yapılır:
Genel ayarlardaki "Image can't move" iptali kaldırılarak ;kursör imajının üzerinde iken "mouse"un sol tuşuna basılı tutularak pencere üzerindeki istenilen yere sürüklenilerek bırakılır.

 

ALARM DURUMU (DEDEKTÖR 28)

   

PLAN3:
 
 
 
 
 

                Bu pencereye alarmlar için 49 dan 72 kadar olan ve aşağıdaki açıklamalara göre sensör ilave yapılır yapılır:
Genel ayarlardaki "Image can't move" iptali kaldırılarak ;kursör imajının üzerinde iken "mouse"un sol tuşuna basılı tutularak pencere üzerindeki istenilen yere sürüklenilerek bırakılır.
Bu bölümde de göstergeler "mouse"un sağ tuşu tıklanarak göstergenin adı,max.değeri.max. alarm değeri,min.alarm değeri ve artış aralığı mutlaka yazılmalı ve kaydedilmelidir.

Max.alarm değerini aşan değerlerde gösterge kırmızıya,normal değerlerde yeşile,min alarm değerinin altında da sarı renge dönüşür.

PLAN4:

 

 

 

                             Bu pencereye seyir 73 den 96 kadar olan ve aşağıdaki açıklamalara göre sensör ilave yapılır yapılır:
Genel ayarlardaki "Image can't move" iptali kaldırılarak ;kursör imajının üzerinde iken "mouse"un sol tuşuna basılı tutularak pencere üzerindeki istenilen yere sürüklenilerek bırakılır.Bu bölümde dedektörlerin durumu plan üzerinden izlenir.İlgili fenerin butonu "ON" konumuna geldiğinde Dedektörlerin rengi yeşile dönüşür.Eğer dedektörler alarm durumundaise;  kırmızı olarak yanar ve sesli alarm verir.Bu arada da "PLAN4" kategori butonu kırmızı olarak yanıp sönmeye başlar.Ses susturma butonu ile susturulur.

ALARM DURUMU:

Alarm durumunda göstergeler normal renklerinden kırmızı ya dönüşür,hangi kategoriden alarm geliyorsa o kategori butonu kırmızı yanıp sönmeye başlar ve o kategori ye ait ses duyulur.Bu durumda o kategori butonu seçilip alarm sustur butonu ile ses susturulur.Alarmın sebebi araştırılarak giderilmeye çalışılır.

 


 

PLAN5:

     
 
 
     

                     

        Bu pencereye  1den 24 kadar olan ve aşağıdaki açıklamalara göre sensör ilave yapılır yapılır:
         Genel ayarlardaki "Image can't move" iptali kaldırılarak ;kursör imajının üzerinde iken "mouse"un sol tuşuna basılı tutularak pencere üzerindeki istenilen yere sürüklenilerek bırakılır.

 

 
PLAN6 :

Bu bölümde 4 adet kameradan gelen görüntüler izlenir.Kameralar kategorisi tıklandığında kamera programı otomatik olarak açılır.

Penceresi seçilip her bölümün etiketleri yazılabilir.Bunun için Menüden "Klavye" çağrılır;yazılar bu klavye ile yazılabilir.
 
COMPORT :
 
          Bilgisayardaki PLANIZOT120 yazılımıyla elektronik otomasyon sistemi "comport" dan RS232 ve RS485 formatı ile haberleşir.Bu yüzden COM1 devamlı açık olmalıdır.Program yüklendikten sonra COM PORT aktif hale getirilmelidir.Bilgisayar ilk açıldığında PLANIZOT120 yazılımı otomatik olarak yüklenir ve aynı zamanda "COMPORT" otomatik olarak açılır.
          Sistem normal çalıştığında;"Incomming Signal" penceresinde devamlı gelen sinyaller görülmekte; uydulara ait olanlar da uydu  pencerelerinde görülmektedir.
        Hangi uydu penceresi boş ise o  uydudan sinyal gelmemektedir.
Eğer haberleşme kesilirse hangi uydulardan bilgi gelmediği uyarısı verilir.Tüm uydulardan uyarı gelirse ya COM PORT aktif edilmemiştir ya da COMPORT kablosu arızalıdır, sistemin enerjisi kesilmiştir.
        Ya da uydu ünitesi arızalıdır.Uydu arızalı olmadığı düşünülerek sistemin enerjisi bir kere açılıp kapanarak sistem reset edilebilir.
        Eğer arıza devam edecekse "Slave Warning Cancel" kutucuğu işaretlenerek bu uyarılar önlenebilir.
         
 
 
 
 
SENSÖR İLAVESİ:
 
Yazılımın ana yapısında 4 Kategori planının herbirine 24 er detektör ilave edilebilir.
 
TEST:
Yazılımı ve detektörleri lokal olarak test edebiliriz:Bunun için test menüsünden aşağıdaki form açılır.

Test iptal kutucuğu işaretli değilken; detektörler için imaj numarası girilir ve başlat butonu ile alarm hali oluşturulur. Tanklar için seviye değerleri,göstergeler için de analog değerleri değiştirilerek testler yapılır.

 

 
KLAVYE:
        Dokunmatik ekranlarda "mouse",sadece program kurulurken kullanılıp sonra çıkarılacak.Klavye ye gereksinme olduğunda menüden veya "windows" menüsünden klavye segmesi tıklanırsa;

        alt tarafta bilgisayarın sanal klavyesi ile iş görülebilir.

 

ELEKTRONİK SİSTEM :

 

 


© GETA Elektronik 1993-2022